Servicii

Studii de fezabilitate / Planuri de afaceri

Studii de racord la retea (SEN),
Obtinere Aviz Tehnic de Racordare ATR, studii de coexistenta a retelelor electrice cu alte retele, etc

Caiete de Sarcini

Documentatii tehnice pentru autorizatii de construire (DTAC) documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor din Certificatul de Urbanism

Proiecte Tehnice

Proiecte tehnice constructive

Detalii de executie

Documentatii as-built

Pregatirea documentatiilor pentru obtinerea diferitelor autorizatii sau licente de la Operatorii de Transport / Distributie / ANRE

Consultanta incepand cu faza preinvestitionala pana la implementarea proiectului si supervizarea operarii acestuia

Servicii de tip due dilligence

Lucrari la cheie pentru proiecte mici si mijlocii