Proiecte de referinta

Transportul si distributia energiei electrice

Lucrari de referinta statii electrice

Interconexiunea Romania – Moldova (faza I), statia back-to-back Vulcanesti (contract cofinantat de BERD/BEI/NIF)

Beneficiar: Manitoba Hydro International / Moldelectrica

Retehnologizarea statiei 400/110/20 kV Smardan

Beneficiar: Transelectrica

Retehnologizare totala a statiei la toate nivelele de tensiune fara aplicarea solutiei pas cu pas si intreruperea de lunga totala a circuitelor. Fazele de proiectare au fost Studiu de Prefezabilitate, Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic + Caiete de sarcini.

 Schema de conexiuni la 400kV este cu 1 1/2 intreruptoare / circuit, cu doua bare colectoare la care sunt racordate 5 celule de linie, 2 celule de transformator 250MVA 400/110/20kV, o celula bobina de compensare 100MVAr 400kV, 2 celule de masura pe bare si 2 celule de rezerva. Statia este de tip exterior cu izolatie in aer.

Schema de conexiuni a statiei 110kV este cu 2 bare colectoare, ambele sectionate la care sunt racordate 15 celule de linie, 2 celule de transformator 250MVA 400/110/20kV, o celula de transformator 10MVA 110/20kV, 2 celule de cupla transversala, o celula de cupla longotransversala si 4 celule de masura pe bare, o celula de rezerva transformator si 6 celule de rezerva de linie.

 Statia de 400kV a fost realizata esalonat in cadrul a 5 etape facand o serie de lucrari de provizorat de linii iar statia de 110kV a fost realizata esalonat in cadrul a 10 etape, realizandu-se o serie de provizorate prin utilizarea de celule mobile si cabluri monofazate de 110kV cu capete preinstalate.

 Realizarea provizoratelor a permis ca celulele de linie / transformator sa nu fie scoase de sub tensiune pe timp indelungat, mentinandu-se astfel gradul de siguranta al Sistemului Energetic National.

Retehnologizarea statiei 400/220/110kV Resita

Beneficiar: Elcomex

Retehnologizarea statiei de 220 si 110kV si realizarea unei statii noi de 400kV pe amplasamentul existent. Fazele de proiectare sunt Proiect Tehnic si Detalii de Executie.

Schema de conexiuni a statiilor de 400kV, 220kV si 110kV este cu 2 bare colectoare realizate in varianta rigid. Statiile sunt de tip exterior cu izolatie in aer.

La barele statiei de 400kV vor fi racordate 5 celule de linie, 1 celula de transformator 250MVA 400/110/20kV, o celula de autotransformator 400MVA 400/220/20kV, o celula de bobina de compensare 100MVAr 400kV, o celula de cupla transversala si 2 celule de masura pe bare.

 La barele statiei de 220kV vor fi racordate 5 celule de linie, 1 celula de autotransformator 200MVA 220/110/20kV, o celula de autotransformator 400MVA 400/220/20kV, o celula de cupla transversala si 2 celule de masura pe bare.

La barele statiei de 110kV vor fi racordate 15 celule de linie, 1 celula de transformator 250MVA 400/110/20kV, o celula de autotransformator 200MVA 220/110/20kV, o celula de cupla transversala si 2 celule de masura pe bare.

Retehnologizarea statiei de 220kV si 110kV s-a facut utilizand provizorate pe linii si celule mobile. Statia de 400kV va functiona in prima etapa cu 2 linii la tensiunea de 220kV, utilizandu-se un provizorat in cablu intre aceste celule si barele statiei de 220kV.

Retehnologizarea statiei 110kV Timisoara si trecerea la tensiunea de 400kV a axului Portile de Fier-Anina-Resita-Timisoara-Sacalaz-Arad. Statia 400kV Timisoara

Beneficiar: Transelectrica

Retehnologizarea statiei de 110kV trecerea statiei de 220kV cu exceptia unei linii de 220kV la tensiunea de 400kV. Fazele de proiectare au fost Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic + Caiete de sarcini.

Schema de conexiuni a statiei de 400kV este cu 2 bare colectoare realizate in varianta rigid, la care sunt racordate 2 celule de linie, 2 celule de transformator 250MVA 400/110/20kV, o celula de autotransformator 400MVA 400/220/20kV, o celula de cupla transversala si doua celule de masura pe bare. Statia este de tip exterior cu izolatie in aer.

Schema de conexiuni a statiei de 220kV este linie bloc autotransformator 400MVA 400/220/20kV. Linia bloc este realizata cu echipament conventional de tip exterior.

 Schema de conexiuni a statiei de 400kV este cu 2 bare colectoare realizate in varianta rigid, la care sunt racordate 2 celule de linie, 2 celule de transformator 250MVA 400/110/20kV, o celula de autotransformator 400MVA 400/220/20kV, o celula de cupla transversala si doua celule de masura pe bare. Statia este de tip exterior cu izolatie in aer.

La barele statiei de 110kV vor fi racordate 13 celule de linie, 2 celule de transformator 250MVA 400/110/20kV, o celula de cupla transversala si 2 celule de masura pe bare.

Statia de 110kV a fost realizata esalonat in cadrul a mai multor etape facand o serie de lucrari de provizorat intre linii si utilizand celule mobile si cabluri monofazate de 110kV cu capete preinstalate.

Pentru dezafectarea suprafetei necesare statiei de 400kV linia de 220kV a fost racordata provizoriu prin intermediul unei celule mobile si a unui racord in cablu la bornele unuia dintre autotransformatoarele existente de 200MVA – 220/110kV. Acest provizorat a permis realizarea noii statii de 400kV.

Retehnologizarea statiei 220/110kV Turnu Severin Est

Beneficiar: Transelectrica

Retehnologizarea statiilor de 220kV si 110kV pe amplasamentul actual fara scoaterea de lunga durata din functiune a circuitelor existente. Fazele de proiectare au fost Proiect tehnic + Caiete de sarcini.

Schema de conexiuni a statiei de 220kV este cu 2 celule de linie bloc cu autotransformator de 200MVA 220/110/20kV. Statia este de tip experior cu izolatie in aer.

Schema de conexiuni a statiei de 110kV este cu 2 bare colectoare la care sunt racordate 10 celule de linie, 2 celule de autotransformator 200MVA 220/110/20kV, o celula de transformator 20MVA 110/20/6kV, o celula de transformator 25MVA 110/10/6kV, o celula de transformator 25MVA 110/20kV, o celula de cupla transversala si doua celule de masura pe bare si 3 celule de rezerva. Statia este de tip interior realiata cu celule capsulate cu izolatie in SF6.

Realizarea lucrarilor de retehnologizare s-a facut in cadrul mai multor etape, incepind cu statia de 110 kV si continuind cu cea de 220 kV.

Solutia de realizare a statiei GIS de 110kV si a racordurilor in cablu dintre celulele de 110kV si cadrele din statie de iesire a liniilor a permis mentinerea statiei existente in functiune, asigurindu-se astfel mentinerea gradului de siguranta al Sistemului Energetic National si reducerea duratei si numarului de intreruperi ale circuitelor existente.

Retehnologizarea statiei 220/110/20kV Hasdat

Beneficiar: Transelectrica

Retehnologizarea statiilor de 220kV si 110kV pe amplasamentul actual. Fazele de proiectare au fost Studiu de Fezabilitate si Proiect tehnic + Caiete de sarcini.

Schema de conexiuni a statiei de 220kV este cu 2 bare colectoare realizate in varianta rigid la care sunt racordate 5 celule de linie, 2 celule de autotransformator de 200MVA 220/110/20kV, o celula de cupla transversala si 2 celule de masura pe bare. Statia este de tip exterior cu izolatie in aer.

Schema de conexiuni a statiei de 110kV este cu 2 bare colectoare realizate in varianta flexibil la care sunt racordate 10 celule de linie, 2 celule de autotransformator 200MVA 220/110/20kV, o celula de cupla transversala si doua celule de masura pe bare si 3 celule de rezerva. Statia este de tip exterior cu izolatie in aer.

Lucrarilor de retehnologizare se realizeaza esalonat in cadrul a 4 etape. Realizarea in etapa a doua a unor provizorate intre liniile de 110kV prin racorduri in cablu, precum si intre liniile de 220kV a permis scoaterea din functiune a statiilor de 220kV si 110kV si realizarea pe suprafata respectiva a noilor statii. 

Retehnologizarea statiilor de 220kV si 110kV pe amplasamentul actual. Fazele de proiectare au fost Studiu de Fezabilitate si Proiect tehnic + Caiete de sarcini.

Schema de conexiuni a statiei de 220kV este cu 2 bare colectoare realizate in varianta rigid la care sunt racordate 5 celule de linie, 2 celule de autotransformator de 200MVA 220/110/20kV, o celula de cupla transversala si 2 celule de masura pe bare. Statia este de tip exterior cu izolatie in aer.

Schema de conexiuni a statiei de 110kV este cu 2 bare colectoare realizate in varianta flexibil la care sunt racordate 10 celule de linie, 2 celule de autotransformator 200MVA 220/110/20kV, o celula de cupla transversala si doua celule de masura pe bare si 3 celule de rezerva. Statia este de tip exterior cu izolatie in aer.

Lucrarilor de retehnologizare se realizeaza esalonat in cadrul a 4 etape. Realizarea in etapa a doua a unor provizorate intre liniile de 110kV prin racorduri in cablu, precum si intre liniile de 220kV a permis scoaterea din functiune a statiilor de 220kV si 110kV si realizarea pe suprafata respectiva a noilor statii. 

Retehnologizarea statiei 220/100/20kV Craiova Nord

Beneficiar: Transelectrica

Retehnologizarea statiilor de 220kV si 110kV pe amplasamentul actual. Fazele de proiectare au fost Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic + Caiete de sarcini.

 Schema stației de 220 kV va fi cu sistem dublu de bare colectoare nesecționate, la care se vor racorda următoarele: 5 celule de linie, 2 celule de autotransformator de 200MVA, 220/110kV, 1 celulă de cuplă transversală, 2 celule măsură pe bare, 3 celule de rezervă. Stația va fi de tip exterior, cu izolație în aer, echipată cu echipamente de tip convențional.

Schema stației de 110 kV va fi cu sistem dublu de bare colectoare nesecționate, la care se vor racorda următoarele: 10 celule de linie, 2 celule de autotransformator de 200 MVA, 220/110kV, AT1 și AT2, 1 celulă de cuplă transversală, 2 celule măsură pe bare, 6 celule de rezervă.

Transformator T3 250MVA in statia 400/110/20kV Sibiu

Beneficiar: Transelectrica

Lucrarea a constat in montarea in statia 400kV Sibiu Sud retehnologizata a unui transformator de 250MVA 400/110kV racordat in statia de 400kV in diametrul 2, ceea ce a impus echiparea celulei mediane a acestui diametru iar in statia de 110kV in celula proprie echipata partial din etapa initiala.

Racordul intre bornele de 110kV ale transformatorului si celula de 110kV s-a realizat prin 3 cabluri monofazate de 110kV. Echipamentele de comanda si protectie aferente celulei mediane de 400kV au fost upgradate pentru a fi compatibile cu echipamentele existente in instalatie.

Retehnologizare statia 400 kV Isaccea etapa 2

Beneficiar: Transelectrica

Realizare statiei noua 110 20 kV Zona Industriala Est Craiova (faza DE)

Beneficiar: SIEMENS / CEZ

Retehnologizarea statiei 220/100/20kV Munteni

Beneficiar: Transelectrica

Retehnologizarea statiei 400/220/110 kV Focsani Vest (DE)

Beneficiar: Romelectro / Transelectrica

Retehnologizarea statiei 220/110/20kV Hasdat (DE)

Beneficiar: Siemens / Transelectrica

Retehnologizarea statiei 110kV Timisoara si trecerea la tensiunea de 400kV a axului Portile de Fier-Anina-Resita-Timisoara-Sacalaz-Arad. Statia 400kV Timisoara (DE)

Beneficiar: Romelectro / Transelectrica

Retehnologizarea statiei 400/220/110kV Resita

Beneficiar: Siemens / Transelectrica

Lucrari de referinta statii electrice

Acord cadru pentru prestare servicii de proiectare Studii de Solutie pentru racordarea la SEN in retelele de MT/JT a consumatorilor zona MT/JT Bucuresti

Beneficiar: Enel Distributie Muntenia

Contract cadru pentru elaborarea documentatiilor de investitii si reparatii in reteaua de distributie 110 kV, 20 kV, 0 4 kV) pentru proiecte noi de investitii (fazele SF, PT, PAC)

Beneficiar: ELECTRICA SA – SDEE „TRANSILVANIA SUD”

Lucrari de referinta statii electrice

Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad, LEA 400 kV Timişoara – Arad etapa III

Beneficiar: Transelectrica

Trecerea la dublu circuit a liniei Isaccea Tulcea 400kV

Beneficiar: Transelectrica

Lucrari de referinta linii electrice

Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad, LEA 400 kV Timişoara – Arad etapa III

Beneficiar: Transelectrica

Trecerea la dublu circuit a liniei Isaccea Tulcea 400kV

Beneficiar: Transelectrica

Prin tema de proiectare s-a dorit creșterea siguranței în funcționare a rețelelor electrice de înaltă tensiune din zona Tulcea, respectiv creșterea capacității de transport a LEA 400kV Isaccea – Tulcea Vest.

Au fost analizate 2 variante: Prima varianta insemna transformarea LEA simplu circuit în LEA dublu circuit, mai precis realizarea unei noi LEA 400kV dublu circuit pe același traseu cu al LEA existente, fără a exista abateri față de traseul actual, pentru minimizarea pe cât posibil a suprafețelor de teren necesare. Stâlpii utilizați vor fi cei din gama Donau. Aceasta varianta are avantajul folosirii la maxim a terenurilor intabulate pentru bornele existente, evitand achiziționarea suprafețelor noi de teren. Suprafețele de amplasare ale noilor stâlpi se încadrează în cele ale stâlpilor existenți, deoarece suprafața amplasamentelor stâlpilor existenți tip portal ancorat (aproximativ 80 % din totalul de stâlpi) este mai mare decât a noilor stâlpi de 400 kV dublu circuit.

Cea de-a doua varianta presupune realizarea unui LES 400 kV Isaccea – Tulcea Vest cu traseu de circa 32 km, urmand în principal drumul național DN 22 dintre Isaccea și Tulcea, pe partea dreaptă a acestuia pornind de la Isaccea spre Tulcea. Avantajul acestei variante este ca se diminueaza numarul de avize si acorduri necesare, fiind nevoie numai de acceptul proprietarului drumului CNADR.

Modernizare LEA 110kV din UO IT Giurgiu si Ilfov

Beneficiar: Enel Distributie Muntenia

În conformitate cu specificatiile Enel Muntenia se executa diverse tipuri de lucrări pentru LEA 110 kV de pe raza județelor Ilfov și Giurgiu.

Lucrarile constau in principal in înlocuirea lanțurile de izolatoare existente cu lanțuri de izolatoare cu izolație compozită, refacerea protecției anticorozive a stâlpilor metalici si repararea, respectiv hidroizolarea fundatiilor.

 Deasemenea se realizeaza măsurători topografice si se verifica săgețile conductoarelor și gabaritele la traversări de căi ferate, LEA joasă tensiune, LEA medie tensiune si drumuri.

Montare OPGW pe linia 220kV Bradu Stuparei

Beneficiar: Transelectrica

Fazele de proiectare au fost Proiect tehnic și Detalii de execuție.

În prezent în porțiunea 1-110 unul din conductoarele de protecție existent este de tip OPGW, montat acum aproximativ 10 ani. Se va înlocui cel de-al doilea conductor de protecție clasic existent cu unul tip OPGW.

Au fost făcute calcule de săgeți și tracțiuni pentru toate panourile existente, pentru a se realiza corelarea între conductorul de protecție nou montat și conductorul activ existent.

Se vor monta antivibratoare pentru conductorul nou tip OPGW, iar în deschiderile de traversare peste Drumurile Nationale și râurile Olt și Vedea se vor monta balize de avertizare sferice pe conductorul de protecție.

De asemenea se vor monta sisteme anticățărare/antifurt.

La cele 2 stații de capăt, Bradu, respectiv Stupărei se va monta cablu tip OPUG – 36 FO de la cutiile de joncțiune OPGW-OPUG la cutiile terminale din camerele de telecomunicații.

Relocare stalpi Inalta Tensiune afectati de constructia autostrazii Sebes – Turda

Beneficiar: CNAIR

Proiectare si executie drum de legatura DN5 km. 60+500 – Soseaua de Centura – Pod Prieteniei km 61+400  – Relocari de retele electrice 110kV

Beneficiar: Elektra Invest / CNAIR

Proiectare si executie Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000-100+900, Lotul 3: Sector 1. Km 85+300-100+765 aferent Centura Sud; Sector 2. Km 0+000-2+500 Aferent Centura Nord”  Relocari de retele electrice 400kV  – Beneficiar: Elektra Invest / CNAIR

Varianta ocolitoare Giurgiu – Relocari de retele electrice 110kV PROTELCO

Beneficiar: Protelco / CNAIR

Energia Regenerabila

Lucrari de referinta centrale fotoelectrice:

Owner’s Engineer pentru Centrala Fotoelectrica Onesti 18MW

Beneficiar: SKYBASE ENERGY

In calitatea de Owner’s Engineer, EDC a asigurat adaptarea proiectului la legislatia romana, a pregatit detaliile de executie, a verificat executia centralei, a asigurat consultanta institutionala pentru punerea sub tensiune si a reusit eliminarea tarifului de intarire retea din ATR in valoare de aproximativ 3.300.000 euro. Am asigurat deasemenea consultanta institutionala in relatiile cu Transelectrica, Enel si ANRE.

Proiectare pentru Centrala Fotoelectrica Calugareni 5,5MW

Beneficiar: INTO

EDC a elaborat proiectul tehnic al Centralei Electrice Calugareni 5,5MW.

Proiectare pentru Centrala Fotoelectrica Mischii 0,5MW

Beneficiar: Electrogrup

EDC a asigurat detaliile de executie si documentatia as-built pentru Centrala Fotoelectrica Mischii 0,5MW

Proiectare pentru Centrala Fotoelectrica Corvin 6,4MW

Beneficiar: Corvin Fotovoltaic

EDC a elaborat schimbarea solutiei tehnice a Centralei Electrice Corvin 6,4MW (proiect tehnic), avand ca obiectiv atingerea unei productii specifice de peste 1800MWh anual / MW fotovoltaic instalat. Am asigurat deasemenea consultanta institutionala in relatiile cu Transelectrica, Enel si ANRE.

Consultanta institutionala pentru Centrala Fotoelectrica Feldioara 4MW

Beneficiar: Dinoram

Am asigurat consultanta institutionala pentru obtinerea certificatului de conformitate si a licentei de producator, avand in sarcina pregatirea documentatiei de punere sub tensiune. Am reusit ca in termen de 30 de zile de la semnarea contractului sa punem centrala sub tensiune, sa efectuam testele de conformitate, sa obtinem certificatul de conformitate si licenta de producator.

Proiectare pentru Centrala Fotoelectrica Baile Herculane 1,2MW

Beneficiar: Electrogrup

EDC a asigurat detaliile de executie si documentatia as-built pentru Centrala Fotoelectrica Baile Herculane 1,2MW

Contract cadru proiectare centrale fotoelectrice pe acoperis (peste 15 centrale roof-top)

Beneficiar: E-on Servicii Tehnice

Proiectare centrale fotoelectrice pe sol (2 centrale)

Beneficiar: E-on Servicii Tehnice

Proiecare centrala fotoelectrica pe acoperis 1MW

Beneficiar: Arcelik (Arctic)

Servicii due diligence tehnic pentru proiecte fotoelectrice (2 proiecte)

Beneficiar: WPD / Enel Green Power

Consultanta pentru acreditare invertoare Huawei in acord cu legislatia din  Romania

Beneficiar: Wattkraft / ET Solutions / Huawei

Consultanta tehnica si institutionala pentru centralele fotoelectrice Alpha – Giurgiu 45MW, Beta-Izvoarele I 20MW si Gamma Izvoarele 2 45MW

Beneficiar: LSG / Samsung

Parcuri eoliene

Lucrari de referinta parcuri eoliene:

Compensarea puterii reactive a Centralei Eoliene Topliceni 10MW

Beneficiar: M&M 2008

EDC a asigurat, printr-un proiect la cheie, compensarea dinamica a energiei reactive folosind un sistem de bobine reglabil in trepte prin care s-a reusit atat reducerea facturii de energie reactiva cu o valoare de peste 95% cat si cresterea productiei de energie activa.

Compensarea puterii reactive a Centralei Eoliene Grebanu 10MW

Beneficiar: Eolian Center

EDC a asigurat, printr-un proiect la cheie, compensarea dinamica a energiei reactive folosind un sistem de bobine reglabil in trepte prin care s-a reusit atat reducerea facturii de energie reactiva cu o valoare de peste 95% cat si cresterea productiei de energie activa.

Obtinere conformitate tehnica Centrala Eoliana Horia 7,5MW

Beneficiar: Horia Green

EDC a pregatit documentatia de pentru obtinerea conformitatii tehnice a Centralei Eoliane Horia 7,5MW.

Studiu de solutie si obtinere ATR fara intariri pentru CEE Pestera II 396MW

Beneficiar: Radramo Power

Studiu de solutie si obtinere ATR fara intariri pentru CEE Fruntiseni 45MW

Beneficiar: WPD Romania Wind Farm 08

SMART GRID, SCADA & ITC

Lucrari de referinta SCADA

Sistem SCADA al System Control & Dispatching Company pentru monitorizarea si controlul Centralelor Fotoelectrice si Centralelor Eoliene si integrarea cu Dispecerul Energetic National

Beneficiar: System Control & Dispatching Company

EDC a implementat pentru dispeceratul System Control &Dispatching Company sistemul SCADA de dispecerizare a peste 20 de centale de productie energie electrica regenerabila, fotovoltaica si eoliana, cu o putere instalata cumulata mai mare de 300MW, avand raspunderea implementarii componentelor legate de :

 • Proiectarea dispeceratuluil System Control & Dispatching Company
 • Implementarea sistemului SCADA
 • Integrarea gateway-ului de comunicatie cu Dispecerul Energetic National
 • Integrarea si mentenanta sistemelor RTU din cadrul Centralelor Fotoelectrice si Centralelor Eoliene

Sistem SCADA de compensare putere reactiva si efectuarea consemnelor de putere activa si reactiva a Centralei Eoliene 10MW Topliceni si CEE 10 MW Grebanu

Beneficiar: M&M 2008 si Eolian Center

EDC a furnizat si implementat in doua centrale eoliene cu o putere instalata de 10 MW sisteme de compensare a puterii reactive si de reglaj al consemnelor de putere activa si reactiva, implementand urmatoarele elemente:

 • Proiectarea sistemului de compensare si a sistemului SCADA
 • Livrarea si implementarea echipamentelor si sistemului SCADA
 • Integrarea sistemului cu sistemul SCADA al System Control & Dispatching Company si cu controlul turbinelor Nordex
 • Integrarea si mentenanta sistemelor RTU din cadrul Centralelor Eoliene

Sistem SCADA de monitorizare, control si efectuarea consemnelor de putere activa si reactiva a Centralei Fotoelectrice 6.4MW Ghelari

Beneficiar: Corvin Fotovoltaic

EDC a furniazat si implementat sisteme de monitorizare a orientarii panourilor fotovoltaice, monitorizare si control a invertoarelor si statiilor de transformare, a sistemelor de compensare putere reactiva si de reglaj al consemnelor de putere activa si reactiva, implementand urmatoarele elemente:

 • Proiectarea sistemului de compensare si a sistemului SCADA
 • Livrarea si implementarea echipamentelor si sistemului SCADA
 • Integrarea sistemului cu SCADA System Control & Dispatching Company si cu sistemele de control al invertoarelor
 • Integrarea si mentenanta sistemelor RTU din cadrul Centralei Fotovoltaice

Lucrari de referinta ITC

Reabilitarea cu componenta de investitie „Sistem de telecontorizare al pietei angro de energie electrica” (fazele SF, CS)

Beneficiar: Transelectrica

EDC a efectuat studiul de fezabilitate si caietul de sarcini pentru sistemul de telecontorizare al pietei angro de energie.

Sistem de comunicatii al dispeceratului System Control & Dispatching Company cu Centrale Fotoelectrice, Eoliene si Dispecerul Energetic National. Beneficiar: System Control & Dispatching Company

Beneficiar: System Control & Dispatching Company

EDC a implementat sistemul de comunicatii si securitate IP cu peste peste 20 de centale de productie energie electrica regenerabila, fotovoltaica si eoliana, comunicatie redundanta cu Dispecerul Energetic National, sistem de comunicatie vocala cu dispeceratele zonale, avand raspunderea implementarii componentelor legate de :

 • Proiectarea sistemului de comunicatii
 • Implementarea gateway-ului de comunicatie cu protocoale industriale ModbusTCP, IEC 104, IEC 101 si IEC61850
 • Integrarea gateway-ului de comunicatie cu DEN
 • Implementarea VPN cu centralele fotovoltaice si eoliene
 • Integrarea si mentenanta sistemelor de comunicatii din cadrul CEF si CEE si al DLC SC&DC

Sistem de comunicatii al CEE 10 MW Topliceni Si CEE 10 MW Grebanu  cu statia 110kV/20kV Costieni si System Control & Dispatching Company

Beneficiari: M&M 2008 si Eolian Center

Beneficiar: System Control & Dispatching Company

EDC a implementat pentru Centralele Eoliene 10 MW Topliceni si 10 MW Grebanu   sistemul de comunicatii si securitate IP cu statia 110kV/20kV Costieni si System Control & Dispatching Company, avand raspunderea implementarii componentelor legate de :

 • Proiectarea sistemului de comunicatii format din 6 noduri in inel pe fibra optica
 • Livrarea si implementarea sistemului utilizand echipamente MOXA
 • Implementarea gateway-ului de comunicatie cu protocoale industriale ModbusTCP, IEC 104, IEC 101 si IEC61850
 • Implementarea VPN cu centralele cu Statia Costieni si Dispecer
 • Integrarea si mentenanta sistemelor de comunicatii din cadrul Centralelor Eoliene

Sistem de comunicatii al CEF 6.4 MW Ghelari (Corvin Fotovoltaic)  cu statia 110kV/20kV Teliuc si System Control & Dispatching Company

Beneficiar: Corvin Fotovoltaic

EDC a implementat pentru Centrala Fotoelectrica 6.4 MW Ghelari (Corvin Fotovoltaic)  sistemul de comunicatii  si securitate IP cu statia 110kV/20kV Teliuc si DLC, avand raspunderea implementarii componentelor legate de :

 • Proiectarea sistemului de comunicatii format din 8 noduri in inel pe fibra optica
 • Livrarea si implementarea sistemului utilizand echipamente MOXA
 • Implementarea gateway-ului de comunicatie cu protocoale industriale ModbusTCP, IEC 104, IEC 101 si IEC61850
 • Implementarea VPN cu centralele cu Statia Teliuc si DLC
 • Integrarea si mentenanta sistemelor de comunicatii din cadrul CEE

SMART GRID

Lucrari de referinta SMART GRID

Proiect pilot – Retehnologizarea statiei 220/110/20kV Alba Iulia in concept de statie digitala.

Beneficiar: Transelectrica

Instalarea a doua mijloace modern de compensare a puterii reactive in statiile 400/220/110/20kV Sibiu Sud si 400/220/110/20kV Bradu

Beneficiar: Transelectrica

Studiul privind elaborarea strategiei privind implementarea conceptului de Smart Grid in CNTEE Transelectrica SA – Foaie de parcurs Faza – Il-a

Beneficiar: Transelectrica

EDC in colaborare cu Nova Industrial a furnizat acest studiu avand raspunderea elaborarii componentelor legate de:

 • Identificarea arhitecturii retelei SmartGrid
 • Metode de masurare a energiei
 • Metode de prognozarea a energiei regenerabile
 • Integrarea si dispecerizarea surselor de energie regenerabila
 • Informatiile necesare unui dispecerat de energie regenerabila
 • Conditiile necesare de relizare a conceptului de SmartCity

Studiu de fezabilitate pentru proiect pilot Smart Grid- realizarea unei solutii de Smart Grid de utilizare a energiei regenerabile si stocare pentru asigurarea uner solutii de alimentare de rezerva a serviciilor interne –Statia 400/220/110 kV Brazi Vest

Beneficiar: Transelectrica

EDC a elaborat acest studiu abordand elemente legate de:

 • Identificarea solutiilor de alimentare cu solutii regenerabile
 • Identificarea solutiilor de stocare a energiei regenerabile
 • Arhitectura sistemului de comanda si control ale microgridului local
 • Stabilirea unor criterii de generalizare a proiectului
 • Alegerea solutiei cea mai din punct de vedere al indicatorilor economicii
 • Proopunerea unor directii directii de dezvoltare/implementare

Industrie

Lucrari de referinta industrie

Realizare statie de alimentare cu energie electrica 110/10kV a Data Center-ului Mischii

Beneficiar: Cluster Power

Realizare studiu de solutie de alimentare folosind o instalatie AAR tip Fast Transfer

Beneficiar: Lukoil

S-au analizat variante de alimentare a unor consumatori vitali ai rafinariei folosind instalatii AAR de tip Fast Transfer.

Sincronizarea noului grup de 30MW pe 3 intreruptoare diferite

Beneficiar: Lukoil

S-au realizat fazele de proiectare PT si DE pentru realizarea instalatiei de sincronizare a noului grup de 30MW. Sincronizarea se poate realiza cu comanda pe unul dintre cele 3 intreruptoare aflate la nivele de tensiune diferite, 6kV si respectiv 110kV.

Sincronizarea noului grup de 30MW pe 3 intreruptoare diferite

Beneficiar: Lukoil

S-au realizat fazele de proiectare PT si DE pentru realizarea instalatiei de sincronizare a noului grup de 30MW. Sincronizarea se poate realiza cu comanda pe unul dintre cele 3 intreruptoare aflate la nivele de tensiune diferite, 6kV si respectiv 110kV.

Realizare alimentare 110/10kV a fabricii Yildiz Entegre, comuna Oarja

Beneficiar: Yildiz Entegre

Lucrarea cuprinde proiectarea la fazele Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini si Detalii de Executie a conexiunii electrice de alimentare a fabricii Yildiz din comuna Oarja, incepand cu echiparea unei celule de rezerva din statia 220/110/20 kV Pitesti Sud, continuand cu cablul de 110kV si apoi statia 110/10kV a beneficiarului.

Realizare distributie medie tensiune in incinta fabricii Yildiz Entegre, comuna Oarja

Beneficiar: Optim Management

Lucrarea cuprinde reteaua de medie tensiune din incinta fabricii precum si posturile de transformare aferente acesteia.

Proiectare statie de distributie 110/20kV pentru noua fabrica Arctic din localitatea Ulmi

Beneficiar: Arcelik (Arctic)

Cladiri (Comerciale, Rezidentiale si Birouri)

Lucrari de referinta cladiri

Realizare statie electrica subterana 110/20kV pentru extindere Mall Promenada

Beneficiar: Actual Connect / NEPI

EDC a efectuat studiul de fezabilitate, studiul de solutie si proiectul tehnic pentru extinderea mall-ului Promenada din Bucuresti.

Alimentare cladiri birouri „The Mark”

Beneficiar: Actual Connect & S IMMO

EDC este consultantul pentru conectarea la retea a ansamblului de birouri The Mark din Bucuresti, avand in sarcina atat documentatiile de proiectare cat si supervizarea implementarii proiectului.

Generarea de energie din surse clasice

Lucrari de referinta centrala clasica

Retehnologizarea statiei 110kV Craiova II Simnic

Beneficiar: Complexul Energetic Oltenia