Servicii

– Studii de fezabilitate / Planuri de afaceri;
– Studii de racord la retea, studii de coexistenta a retelelor electrice cu alte retele, etc;

– Caiete de Sarcini;

– Documentatii tehnice pentru autorizatii de construire (DTAC) documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor din Certificatul de Urbanism;

– Proiecte Tehnice;

– Proiecte tehnice constructive;

– Detalii de executie;

– Documentatii as-built;

– Pregatirea documentatiilor pentru obtinerea diferitelor autorizatii sau licente de la Operatorii de Transport / Distributie / ANRE;

– Consultanta incepand cu faza preinvestitionala pana la implementarea proiectului si supervizarea operarii acestuia;

– Lucrari la cheie pentru proiecte mici si mijlocii;

Energy Design & Consulting