SCADA & ITC

II.3. SCADA & ITC

Soluţiile oferite de Energy Design & Consulting acoperă întreaga gamă de elemente implicate în dezvoltarea sistemelor SCADA & ITC: platforme software dedicate, echipamente inteligente pentru procesarea datelor, instrumentaţie de câmp pentru achiziţie date, soluţii de comunicaţii diverse și sigure.

Sistemele SCADA se bazează pe arhitectură deschisă, redundanţă și posibilităţi de configurare multiple. Soluţiile SCADA se dezvoltă odată cu procesul și pot fi adaptate oricând în funcţie de necesităţi.

Energy Design & Consulting poate elabora atat documentatiile necesare, incepand cu partea de proiectare, caiete de sarcini, etc, cat si implementarea la cheie a sistemelor SCADA & ITC.


 

SCADA
Lucrari de referinta:

Sistem SCADA al System Control & Dispatching Company pentru monitorizarea si controlul Centralelor Fotoelectrice si Centralelor Eoliene si integrarea cu Dispecerul Energetic National
Beneficiar: System Control & Dispatching Company

EDC a implementat pentru dispeceratul System Control & Dispatching Company sistemul SCADA de dispecerizare a peste 20 de centale de productie energie electrica regenerabila, fotovoltaica si eoliana, cu o putere instalata cumulata mai mare de 300MW, avand raspunderea implementarii componentelor legate de:

 • Proiectarea dispeceratuluil System Control & Dispatching Company
 • Implementarea sistemului SCADA
 • Integrarea gateway-ului de comunicatie cu Dispecerul Energetic National
 • Integrarea si mentenanta sistemelor RTU din cadrul Centralelor Fotoelectrice si Centralelor Eoliene

Sistem SCADA de compensare putere reactiva si efectuarea consemnelor de putere activa si reactiva a Centralei Eoliene 10MW Topliceni si CEE 10 MW Grebanu
Beneficiar: M & M 2008 si Eolian Center

EDC a furnizat si implementat in doua centrale eoliene cu o putere instalata de 10 MW sisteme de compensare a puterii reactive si de reglaj al consemnelor de putere activa si reactiva, implementand urmatoarele elemente:

 • Proiectarea sistemului de compensare si a sistemului SCADA
 • Livrarea si implementarea echipamentelor si sistemului SCADA
 • Integrarea sistemului cu sistemul SCADA al System Control & Dispatching Company si cu controlul turbinelor Nordex
 • Integrarea si mentenanta sistemelor RTU din cadrul Centralelor Eoliene

Sistem SCADA de monitorizare, control si efectuarea consemnelor de putere activa si reactiva a Centralei Fotoelectrice 6.4MW Ghelari
Beneficiar: Corvin Fotovoltaic

EDC a furniazat si implementat sisteme de monitorizare a orientarii panourilor fotovoltaice, monitorizare si control a invertoarelor si statiilor de transformare, a sistemelor de compensare putere reactiva si de reglaj al consemnelor de putere activa si reactiva, implementand urmatoarele elemente:

 • Proiectarea sistemului de compensare si a sistemului SCADA
 • Livrarea si implementarea echipamentelor si sistemului SCADA
 • Integrarea sistemului cu SCADA System Control & Dispatching Company si cu sistemele de control al invertoarelor
 • Integrarea si mentenanta sistemelor RTU din cadrul Centralei Fotovoltaice

 

ITC

Lucrari de referinta:

Reabilitarea cu componenta de investitie „Sistem de telecontorizare al pietei angro de energie electrica” (fazele SF, CS)
Beneficiar: Transelectrica

EDC a efectuat studiul de fezabilitate si caietul de sarcini pentru sistemul de telecontorizare al pietei angro de energie.

Sistem de comunicatii al dispeceratului System Control & Dispatching Company cu Centrale Fotoelectrice, Eoliene si Dispecerul Energetic National. Beneficiar: System Control & Dispatching Company
Beneficiar: System Control & Dispatching Company

EDC a implementat sistemul de comunicatii si securitate IP cu peste peste 20 de centale de productie energie electrica regenerabila, fotovoltaica si eoliana, comunicatie redundanta cu Dispecerul Energetic National, sistem de comunicatie vocala cu dispeceratele zonale, avand raspunderea implementarii componentelor legate de:

 • Proiectarea sistemului de comunicatii
 • Implementarea gateway-ului de comunicatie cu protocoale industriale ModbusTCP, IEC 104, IEC 101 si IEC61850
 • Integrarea gateway-ului de comunicatie cu DEN
 • Implementarea VPN cu centralele fotovoltaice si eoliene
 • Integrarea si mentenanta sistemelor de comunicatii din cadrul CEF si CEE si al DLC System Control & Dispatching Company

Sistem de comunicatii al CEE 10 MW Topliceni Si CEE 10 MW Grebanu  cu statia 110kV/20kV Costieni si System Control & Dispatching Company
Beneficiari: M & M 2008 si Eolian Center

EDC a implementat pentru Centralele Eoliene 10 MW Topliceni si 10 MW Grebanu   sistemul de comunicatii si securitate IP cu statia 110kV/20kV Costieni si System Control & Dispatching Company, avand raspunderea implementarii componentelor legate de:

 • Proiectarea sistemului de comunicatii format din 6 noduri in inel pe fibra optica
 • Livrarea si implementarea sistemului utilizand echipamente MOXA
 • Implementarea gateway-ului de comunicatie cu protocoale industriale ModbusTCP, IEC 104, IEC 101 si IEC61850
 • Implementarea VPN cu centralele cu Statia Costieni si Dispecer
 • Integrarea si mentenanta sistemelor de comunicatii din cadrul Centralelor Eoliene

Sistem de comunicatii al CEF 6.4 MW Ghelari (Corvin Fotovoltaic) cu statia 110kV/20kV Teliuc si System Control & Dispatching Company
Beneficiar: Corvin Fotovoltaic

EDC a implementat pentru Centrala Fotoelectrica 6.4 MW Ghelari (Corvin Fotovoltaic)  sistemul de comunicatii  si securitate IP cu statia 110kV/20kV Teliuc si DLC, avand raspunderea implementarii componentelor legate de:

 • Proiectarea sistemului de comunicatii format din 8 noduri in inel pe fibra optica
 • Livrarea si implementarea sistemului utilizand echipamente MOXA
 • Implementarea gateway-ului de comunicatie cu protocoale industriale ModbusTCP, IEC 104, IEC 101 si IEC61850
 • Implementarea VPN cu centralele cu Statia Teliuc si  DLC
 • Integrarea si mentenanta sistemelor de comunicatii din cadrul CEE

 

SMART GRID

Lucrari de referinta:

Studiul privind elaborarea strategiei privind implementarea conceptului de Smart Grid in CNTEE Transelectrica SA – Foaie de parcurs Faza – Il-a
Beneficiar: Transelectrica

EDC in colaborare cu Nova Industrial a furnizat acest studiu avand raspunderea elaborarii componentelor legate de:

 • Identificarea arhitecturii retelei SmartGrid
 • Metode de masurare a energiei
 • Metode de prognozarea a energiei regenerabile
 • Integrarea si dispecerizarea surselor de energie regenerabila
 • Informatiile necesare unui dispecerat de energie regenerabila
 • Conditiile necesare de relizare a conceptului de SmartCity

Studiu de fezabilitate pentru proiect pilot Smart Grid- realizarea unei solutii de Smart Grid de utilizare a energiei regenerabile si stocare pentru asigurarea uner solutii de alimentare de rezerva a serviciilor interne –Statia 400/220/110 kV Brazi Vest
Beneficiar: Transelectrica

EDC a elaborat acest studiu abordand elemente legate de:

 • Identificarea solutiilor de alimentare cu solutii regenerabile
 • Identificarea solutiilor de stocare a energiei regenerabile
 • Arhitectura sistemului de comanda si control ale microgridului local
 • Stabilirea unor criterii de generalizare a proiectului
 • Alegerea solutiei cea mai din punct de vedere al indicatorilor economicii
 • Propunerea unor directii de dezvoltare/implementare